Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego organizuje

Międzynarodową konferencję

w dniach 13-15 września 2018 roku w Warszawie

WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY – perspektywa interdyscyplinarna