Sesja Warszawska 13-15 września 2018

Warszawska opieka nad dziećmi i młodzieżą – tradycje i współczesność

Warszawska sesja na temat opieki nad dziećmi wpisana jest w rok obchodów stulecia niepodległości  stolicy. W ramach konferencji międzynarodowej WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY – PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA organizowanej przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Urzędem Miasta Warszawy tworzymy okazję do przedstawienia i pracy różnych instytucji, organizacji, służb na rzecz dzieci i młodzieży oraz twórców idei i realizatorów programów.

  • Życie dziecka w dawnej i dzisiejszej Warszawie – instytucje pomocy
  • Zmiany w systemie pieczy zastępczej
  • Dzieci w przestrzeni ulicy i ich wychowawcy
  • Organizacje dziecięce i młodzieżowe
  • Warszawscy pedagodzy, wolontariusze, przyjaciele dzieci

Zapraszamy przedstawicieli warszawskich instytucji i organizacji do przedstawienia swoich programów adresowanych do dzieci Warszawy

Zapraszamy do przygotowania wystąpień (15 min), plakatów, prezentacji medialnych lub wystaw na konferencję na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 13 i 14 września.

Prosimy o zgłaszanie placówek, które chciałyby zaprosić gości konferencji do siebie w sobotę 15 września za pomocą formularza w zakładce rejestracja (praktycy prezentujący wystąpienia na temat swoich instytucji i organizacji w ramach sesji warszawskiej są zwolnieni z opłaty konferencyjnej).

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego organizuje

Międzynarodową konferencję

w dniach 13-15 września 2018 roku w Warszawie

WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY – perspektywa interdyscyplinarna

Konferencja odbywa się w Budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

 

Komitet Naukowy

Prof. Gilles Séraphin, Centre de recherche éducation et formation, Université de Paris Nanterre

Prof. Lars Uggerhøj, The Faculty of Social Sciences, Aalborg University

Dr hab., prof. US Marek Andrzejewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab., prof. UŁ Agnieszka Golczyńska-Grondas, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Agnieszka Naumiuk, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Tadeusz Pilch, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Waleria Stelmaszuk, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jerzy Szmagalski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Dr hab., prof. UW Anna Zielińska, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

 

Komitet Organizacyjny

Dr hab. prof. UW Maria Kolankiewicz, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Dr Marta Pietrusińska, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Dr Joanna Pękala, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Dr Katarzyna Dworakowska, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Dr Ewa Wasilewska-Kamińska, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

 

Sekretarz Konferencji

Dr Wojciech Gola