Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego organizuje

Międzynarodową konferencję

w dniach 13-15 września 2018 roku w Warszawie

WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY – perspektywa interdyscyplinarna

 

Komitet Naukowy

Prof. Dr. phil. Jörg Maywald, Deutsche Liga für das Kind, NZFH

Prof. Gilles Séraphin, Centre de recherche éducation et formation, Université de Paris Nanterre

Prof. Lars Uggerhøj, The Faculty of Social Sciences, Aalborg University

Dr hab., prof. US Marek Andrzejewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab., prof. UŁ Agnieszka Golczyńska-Grondas, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Agnieszka Naumiuk, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Tadeucsz Pilch, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Waleria Stelmaszuk, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jerzy Szmagalski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Dr hab., prof. UW Anna Zielińska, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

 

Komitet Organizacyjny

Dr hab. prof. UW Maria Kolankiewicz, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Dr Marta Pietrusińska, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Dr Joanna Pękala, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Dr Hanna Tomaszewska-Pękała, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Dr Katarzyna Dworakowska, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Dr Ewa Wasilewska-Kamińska, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

 

Sekretarz Konferencji

Dr Wojciech Gola